Logo TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
Chào mừng đến với Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên
Nhà trường tổ chức tuyển sinh và nhập học trực tuyến, đây là hình thức tuyển sinh và nhập học phù hợp với giai đoạn mới, đặc biệt là thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
Logo
Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3755 878. Fax: 0208 3753 746. Email:tuyensinh@tuetech.edu.vn
Trang chủ trường | Trang tuyển sinh