XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
Mã đăng ký:

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên xin chào các bạn!
- Các bạn vui lòng nhập và xác nhận Mã đăng ký đã được cấp khi bạn đăng ký vào ngành nào đó của trường.
- Bạn có thể kiểm tra, điều chỉnh kết quả đăng ký, in kết quả đăng ký, in giấy báo trúng tuyển và nhập học online.
- Để tìm hiểu rõ hơn, xin vui lòng xem hướng dẫn và liên hệ để được hỗ trợ .

Logo
Trang chủ trường | Trang tuyển sinh