LIÊN HỆ, HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG
1.HỖ TRỢ
Mọi thông tin tuyển sinh và nhập học xin vui lòng liên hệ:
- Tư vấn ngành nghề: Thầy Trung 0984680476, email: vudinhtrung@tuetech.edu.vn; Thầy Hải 0942009777, email: buithaihai@tuetech.edu.vn
Cô Huyền 0943373124, email: trinhthiminhhuyen@tuetech.edu.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: Thầy Hải 0942009777, email: buithaihai@tuetech.edu.vn
- Hỗ trợ thủ tục nhập học : 0963.699.069 (Thầy Duy) - email: nguyenkhanhduy@tuetech.edu.vn
2.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tải hướng dẫn