LIÊN HỆ, HƯỚNG DẪ SỬ DỤNG
1.HỖ TRỢ
Mọi thông tin tuyển sinh và nhập học xin vui lòng liên hệ:
- Tư vẫn ngành nghề: Thầy Trung 0984680476, email: vudinhtrung@vietbac.edu.vn; Thầy Hưng 0987345582, email: nguyentronghung@vietbac.edu.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: Thầy Hưng 0987345582, email: nguyentronghung@vietbac.edu.vn
- Hỗ trợ thủ tục nhập học : 0963.699.069 (Thầy Duy) - email: nguyenkhanhduy@vietbac.edu.vn
2.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Tải hướng dẫn