THÔNG BÁO XÉT TUYỂN

Đối tượng:
- Đã tốt nghiệp THPT đăng ký Hình thức ĐTTX đại trà
- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đăng ký hình thức liên thông ĐTTX
Hồ sơ đăng ký:
1. Đơn đăng ký theo mẫu
2. Bằng tốt nghiệp + Bảng điểm hoặc Học bạ
3. Căn cước công dân
Thời gian dự kiến khai giảng: ngày 8-9/9/2023