TRA CỨU THÔNG TIN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
Căn cước công dân:

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên xin chào và chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023
- Các bạn vui lòng nhập căn cước công dân và bấm tra cứu để biết thông tin trúng tuyển, in giấy báo trúng tuyển online để nhập học
- Hướng dẫn nhập học: 0963.699.069(Thầy Duy) - email: nguyenkhanhduy@vietbac.edu.vn ; 0987345582(Thầy Hưng), email: nguyentronghung@vietbac.edu.vn

Logo
Địa chỉ: Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3755 878. Fax: 0208 3753 746. Email:tuyensinh@tuetech.edu.vn
Trang chủ trường | Trang tuyển sinh